גסטטנרטק והסביבה

למעלה מ-20 שנה מובילה חברת גסטטנרטק את תעשיית המיכון המשרדי במאמץ לשווק מוצרים ותהליכים בעלי השפעה שלילית נמוכה על איכות הסביבה, בנוסף לעידוד שותפויות עם גורמים ממשלתיים, תעשייתיים וארגוני איכות הסביבה.

הפילוסופיה המנחה אותנו בעבודתנו היא "הבית שלנו, העתיד שלנו". סיסמה זו מבוססת על הרעיון על פיו אנו חולקים את כדור הארץ ולכן אנו חולקים את החובה לשמור ולהגן עליו.

גסטטנרטק ואיכות הסביבה

הפיכת כדור הארץ לעולם ירוק יותר

הצלחת העסק אינה נמדדת עוד רק לפי דו"ח מאזן בלבד, אלא גם לפי פעולותיו ביחד לעולם המשתנה בו אנו פועלים. גסטטנרטק היא אחת מהחברות הראשונות בארץ שזכתה בהסמכה לתקן ISO 14001 לשמירת איכות הסביבה.

עקרונות ומדיניות השמירה על איכות הסביבה שלנו

גסטטנרטק מודעת לעובדה כי השמירה על איכות הסביבה היא אחת ממשימותיו החשובות ביותר של המין האנושי. משימה זו מהווה חלק מעקרונותינו הבסיסיים.

הטיפול בשמירה על איכות הסביבה

גסטטנרטק הציבה לעצמה מספר מטרות כדי לקדם את הנושא השמירה על איכות הסביבה. מטרות אלו מהוות חלק מעקרונות על פיהן פועלת החברה.

Energy Star

כל המוצרים שלנו הם בעלי תקן Energy Star להקטנת בזבוז אנרגיה וזיהום האוויר.

פרסים

חברת האם של גסטטנר זכתה בפרסים יוקרתיים בגין תרומתה לאיכות הסביבה.